Brandlarm och Utrymningslarm

Ett Brandlarm räddar både liv och egendom.

Med en tidig indikering av larmet och rätt åtgärd vid larm så ökar möjligheten att rädda egendomen avsevärt.

Med larmdon kopplade till Brandlarmet, så får även de som vistas i lokalerna möjlighet att utrymma innan det uppstår en paniksituation.