HIGH Security - Certifierad Anläggarfirma.


Genom att anlita ett företag med certifierad personal som installerar certifierade produkter försäkrar man sig om att man har en samarbetspartner som är seriös och kompetent.

Som kund till ett certifierat företag för säkerhetsinstallationer kan du vara säker på att din anläggning blir rätt projekterad och installerad. HIGH Security AB innehar företagscertifiering Anläggarfirma brandlarm samt personcertifiering Behörig ingenjör brandlarm och Behörig ingenjör inbrottslarm utfärdade av SCAB, Svensk Certifiering AB.

SCAB (Svensk Certifiering AB) är ackrediterat av SWEDAC för certifiering av personer och ledningssystem, och certifierar inom Brandskyddsföreningens (SBF) och Svenska Stöldskyddsföreningens (SSF) verksamhetsområden.
Som certifierat företag genomgår vi regelbundna kontroller och utbildningar för att ständigt vara uppdaterade på nyheter och förändringar inom området säkerhet.