Passersystem

Ökad tillgänglighet och bättre kontroll.

Med ett passersystem så kan man enkelt ge rätt personer behörighet till rätt dörr.

En borttappad nyckel kan medföra höga kostnader, men en borttappad passerbricka kan enkelt spärras i systemet.